ANALİTİK ÖLÇÜM MALZEMELERİ

PERX® Hidrojen Peroksit Test 100 ÇubuklarıNasıl Çalışır?

Temelde, hidrojen peroksit, peroksidaz (POD) ve organik redoks göstergesi ile reaksiyona girerek mavi renkte bir oksidasyon bileşiği oluşturur. Peroksit konsantrasyonu, test çubuğundaki gösterge ile reaksiyona girer ve görsel olarak renk değişir. Oluşan renk, etiket üzerindeki renk skalası ile karşılaştırma yapılarak yarı niceliksel olarak ölçülür.

Bu test, inorganik peroksitleri, sulu çözeltiler ve organik çözücüler içinde ölçer. Bununla birlikte, görünen renk ve koyuluk solvent ortamına bağlı olarak değişebileceğinden, organik çözücülerle elde edilen ölçüm sonuçlarının sadece kılavuz değerler olarak değerlendirilmesi önerilir. Bu durumda, reaksiyon bölgesinin her mavimsi rengi, peroksitin mevcut olduğunu gösterir. Polimerik peroksitlerin bazıları veya bir çoğu tamamen ölçülmez.

Eğer örnek çözeltinin pH değeri 2 – 12 ise, problemsiz olarak ölçüm yapılabilir. Fakat, kuvvetli asidik çözeltiler sodyum asetat ve alkali çözeltiler sitrik asit ile pH 5 – 7 arasında tamponlanmalıdır. Diğer kuvvetli oksidanların varlığı da yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

Neden PERX® Hidrojen Peroksit Test 100 Çubukları?

PERX® Hidrojen Peroksit Testi 100, çözeltilerdeki hidrojen peroksit ve farklı peroksitlerin yarı niceliksel tayini için en iyi test çubuklarıdır. Bu test çubukları, birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere sadece daldır ve oku olarak tasarlanmıştır:

 • Ağartma ve oksidatif maddeler (kağıt ve tekstil endüstrileri)
 • Hastanelerdeki, diyaliz cihazlarında artık peroksit tayini
 • Basit eterler, perasetik asit ve diğer organik ve inorganik peroksitler
 • UHT (Ultra Yüksek Sıcaklık) süt işleme proseslerinde
 • Asitleme ve bakır sıyırma banyoları
 • Dezenfektan ve durulama çözeltileri (örn. Gıda teknolojisi, çamaşırhaneler)
 • Yüzme havuzu sularında

Örnek:

Sütteki peroksidaz aktivitesi belirlenmesindeki önem!
Süt kalitesi, ısıl işlemine bağlıdır. Süt 85 °C’nin üzerine kadar ısıtılırsa, lactoperoxidase (POD) enzimi tamamen aktivitesini kaybeder. Sütün UHT (Ultra Yüksek Sıcaklık) ile işlemi kontrollü yapılmalıdır. Laktoperoksidaz enzimi tespit edildiğinde, pastörizasyon doğru sıcaklıkta yapılmış ve süt pastörize edilmiştir olarak değerlendirilir. Mandıralar için, yok veya var ifadeleri genellikle yeterlidir.

PERX® Hydrogen Peroksit Test 100 çubuklarının özellikleri ve faydaları nelerdir?

 • Bir çözeltideki hidrojen peroksit aktivitesinin hemen tespiti için mükemmeldir.
 • Mevcut olup olmadığını, renk skalası ile kolay değerlendirme.
 • Düzenli kalibrasyona ihtiyaç duyan elektronik ölçüm cihazlarına kıyasla ucuzdur.
 • Alan kullanımı için rahat ve taşınabilir.

Raf Ömrü ve Depolama

 • Uzun süre en iyi durumda kalabilmesi için 2 – 8 ° C’de saklayın
 • Her bir test çubuğunu çıkardıktan hemen sonra kutuyu mutlaka kapatın
 • Işıktan ve nemden koruyunuz
MERKEZLER

Biz Her Yerdeyiz


BAĞLANTI KURUN

Ağlarımızı Takip Edin